Logo Ajuntament de Navàs

SILENCIS

República, Guerra Civil i repressió franquista a Navàs (1931 - 1945)

2. Castelladral, un municipi singular. Navàs, un poble nou

A començament del segle XIX l’actual terme de Navàs es trobava dividit en quatre municipis: el Mujal, Castelladral, Torroella i Sant Cugat del Racó, que a mitjan de segle es van unir formant un bast territori rural que anava de la riba del riu Cardener fins a la del Llobregat. Amb l’arribada de la industrialització, sorgiren amb empenta dos nuclis a cada un dels extrems, Palà de Torroella i Navàs, que es desenvoluparen ràpidament. A mitjan dels anys 20 la majoria de serveis ja eren al barri de Navàs i es consolidaven les estructures que marcarien els avatars dels anys 30, mentre que l’antic cap del municipi, Castelladral, conservava el seu caràcter rural.


Primera i última pàgina dels estatuts de la Cooperativa Obrera "La Fraternitat" 1925

Aquestes són la primera i l’última pàgina dels estatuts de la Cooperativa “La Fraternitat” del 6 d’abril de 1925 que es conserven complets a l’arxiu municipal. En els estatuts es mostra que en principi fou fundada com una entitat aliena a cap idea política i religiosa, i formada exclusivament per obrers. La funció era distribuir tots els productes necessaris a un bon preu per millorar la vida d’aquets treballadors. Els estatuts consideren el cooperativisme com el metode més eficaç per l’emancipació del treballador i la pau universal. Les aportacions que havian de fer els associats eren d’un mínim inicial de 50 ptes i un màxim de 500 ptes. Els estatuts també determinaven com havia de ser el comportament dels associats envers els seus altres companys, els drets i deures dels associats i quin eren les ventatges que disfruteria la familia de l’associat.

L’any 1923 la cooperativa La fraternitat ja va construir la seva seu i tots els seus serveis a l’actual carrer Pau Duarri, que com es pot veure en el redactat dels estatuts el 1925el carrer encara no tenia nom.